Z důvodu naplnění kapacity ambulance nemůže dále přijímat klienty s problémy se závislostí na alkoholu a jiných drogách. Prosím aby se obraceli na specializovanou OAT ambulanci Nemocnice ve Svitavách.

14.01.2019 18:19