Psychiatrická ambulance nabízí:

Péče o klienty s nemocemi charakteru neuroz, poruch spánku, depresí, psychoz, závislostí, osobních krizí, 24letá praxe v oboru.

Spolupráce s nejbližšími spádovými odbornými pracovišti (lůžkovými zařízeními) – s psychiatrickým oddělením Svitavské nemocnice, s psychiatrickým oddělením Albertinum Žamberk,  s Psychiatrickou nemocnicí Havlíčkův Brod a Psychiatrickou léčebnou Šternberk.

Spolupráce s psychologickými pracovišti ve Svitavách i v okolních městech.

Pětiletý psychoterapeutický výcvik v systemické terapii rodin IRT Praha FN Motol.

Podle nařízení GDPR o zpracování osobních údajů tyto PA předává praktickému lékaři a ÚZISu.