Použitím emailových adres psychsvitavy@seznam.cz a homeosvitavy@seznam.cz dává pacient souhlas se zpracováním os. údajů v rámci ambulance a je si vědom rizika možného úniku informací médiem internetu.

30.08.2019 12:33